Intrekken 403-verklaring
De risico’s voor de verkoper bij de overdracht van een dochtervennootschap nader bekeken.
Binnen een groep van vennootschappen is het vaak niet wenselijk dan wel nodig dat alle dochtervennootschappen afzonderlijk een jaarrekening opstellen conform de wettelijke regels die daarvoor gelden en deze vervolgens (tijdig) publiceren. De wet geeft hier een uitweg voor. De wet stelt dat een dochtervennootschap haar eigen jaarrekening niet hoeft op te stellen en te publiceren indien, onder andere, haar moedervennootschap de financiële gegevens van de dochtervennootschap verantwoordt in haar geconsolideerde jaarrekening en daarnaast schriftelijk verklaart dat zij aansprakelijk is voor alle uit rechtshandelingen van de dochtervennootschap voorvloeiende schulden. Deze schriftelijke verklaring wordt in de praktijk de 403-verklaring genoemd. Heeft u als verkoper een 403-verklaring afgegeven, let dan goed op.
In het kort

In de overnamepraktijk blijkt dat de 403-verklaring soms niet tijdig wordt ingetrokken en dat geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met de ‘overblijvende aansprakelijkheid’. Met name voor de verkoper kan dit vergaande gevolgen hebben. Schuldeisers kunnen de verkoper jaren na de verkoop van de dochtervennootschap nog aanspreken op grond van de verklaring. Het is zaak om deze problematiek in een vroeg stadium van het overnameproces te signaleren en ervoor zorg te dragen dat het hele traject van intrekking van de verklaring tijdig en op juiste wijze is afgerond.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Juriaan Maccow

Dit artikel is geschreven door Juriaan Maccow. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij hem terecht. Onderstaand treft u zijn telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Rotterdam
088 627 2287
AANDACHTSPUNTEN