Medezeggenschap
U wilt uw onderneming verkopen. Hebben de werknemers iets te zeggen in dit traject? En zo ja, op welke wijze?
Werknemers hebben uit hoofde van medezeggenschap een rol in een verkoopproces. De verkopende ondernemer moet een medezeggenschapsorgaan (ondernemingsraad (‘OR’)/personeelsvertegenwoordiging (‘PVT’)/personeelsvergadering) in dit proces betrekken. Doet hij dit niet (tijdig), dan zijn daar risico’s aan verbonden. Op welke wijze moet de ondernemer dit aanpakken?
In het kort

Het is voor de ondernemer die zijn onderneming wenst te verkopen belangrijk om reeds bij een ‘voorgenomen’ besluit tot verkoop de OR/PVT te betrekken, zodat input vanuit de OR/PVT nog daadwerkelijk van belang kan zijn. De OR/PVT krijgt de gelegenheid tot advies bij verkoop, waarbij de ondernemer (doorgaans ook bestuurder) een adviesaanvraag doet en informatie moet verstrekken om het medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid te stellen een zorgvuldig advies te formuleren. Het verloop van de adviesaanvraag is nader uitgewerkt in dit artikel.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Marjolein Kruijs-Olthof

Dit artikel is geschreven door Marjolein Kruijs. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
AANDACHTSPUNTEN