Tijdig melden bij de SER
Weet u op welk moment u moet melden?
Bij een overname van een bedrijf kan het SER-Besluit Fusiegedragsregels 2000 een rol spelen. Kort gezegd kan het zijn dat er een melding moet worden gedaan van de voorgenomen overname. In het geval deze gedragsregels inderdaad van toepassing zijn, is het vraag op welk moment deze melding moet worden verricht.
In het kort

Op het moment dat een koper en een verkoper in overleg zijn over een overname van alle aandelen in een BV of een bedrijfsonderdeel kunnen zij ervoor kiezen om op enig moment een aantal afspraken vast te leggen in een intentieverklaring (ook wel LOI of letter of intent genoemd). Van belang is dat de inhoud van een intentieverklaring met zich mee kan brengen dat partijen, ook zonder dat zij zich dit realiseren, al overeenstemming hebben over de fusie, in die zin dat partijen al melding hadden moeten maken van de voorgenomen fusie. Kortom, het is belangrijk voor partijen om helder te hebben op welk moment zij verwachten overeenstemming te bereiken en na te gaan wanneer aldus melding moet worden gedaan.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Caro Mennen

Dit artikel is geschreven door Caro Mennen. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
AANDACHTSPUNTEN