Privacy statement
Toepassingsbereik
Dit privacy statement is van toepassing op de websites pellicaan.nl, overname-advocaat.nl, juridische-procedure.nl en reorganisatieplaza.nl, hierna afzonderlijk aangeduid als de 'Website' en gezamenlijk als de 'Websites'. Deze Websites worden in stand gehouden door Pellicaan Advocaten N.V.

Verzamelde gegevens
Wanneer u een van de Websites raadpleegt, wordt niet automatisch overgegaan tot het registreren van (technische) gegevens zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Alleen die gegevens die u zelf aan Pellicaan Advocaten verstrekt ten behoeve van het verkrijgen van informatie of het beantwoorden van uw vraag worden door ons verwerkt. Het verwerken van uw gegevens gebeurt met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw gegevens (kunnen) worden verwerkt voor de navolgende doeleinden:
  • om contact met u op te nemen;
  • om u op de hoogte te brengen van nieuwe diensten van Pellicaan Advocaten;
  • voor het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Pellicaan Advocaten;
  • voor het verbeteren van de Websites.
Pellicaan Nieuwsbrief
Indien u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen op juridisch gebied en de dienstverlening van Pellicaan Advocaten, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief die met enige regelmaat verschijnt. U meldt zich aan door het contactformulier in te vullen en het vakje ‘ja, houd mij op de hoogte’ aan te vinken. Indien u op enig moment de Pellicaan Nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen aan utrecht.advocaten@pellicaan.nl.

Cookies
De Websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die op uw computer achtergelaten worden. Op de Websites wordt uitsluitend gewerkt met zogenaamde functionele cookies. De functionele cookies optimaliseren het gebruik van de Websites. Hierbij kan gedacht worden aan cookies die bepaalde gebruikersinstellingen en voorkeuren bewaren.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Indien u wilt nagaan welke gegevens bij ons bekend zijn of indien u uw gegevens wilt wijzigen kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar utrecht.advocaten@pellicaan.nl.

Vragen
Indien u nog vragen heeft over de Websites dan kunt u contact opnemen met een van de vestigingen via de contactgegevens die hier worden vermeld.