Arbeidsrechtelijk
Bij een fusie of overname speelt arbeidsrecht altijd een rol!
Of u nu een onderneming koopt of verkoopt of gaat participeren. Of u de activa en passiva van een onderneming verwerft of dat u aandelen in een BV koopt: werknemers spelen altijd een rol. Het is aan te raden om stil te staan bij de rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers die gelden voor en na een fusie of overname. Denkt u bijvoorbeeld aan medezeggenschap van werknemers. Ook kan het voor u van belang zijn om te weten of een non-concurrentiebeding ook na de overname nog geldt. Bovendien is het natuurlijk handig om te weten hoe een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden kan worden vormgegeven. In de artikelen op deze site leest u er meer over. Mist u nog informatie over een onderwerp? Neemt u gerust contact met ons op.
Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
Medezeggenschap
Non-concurrentiebeding