Due diligence onderzoek
Bij de verkoop van een onderneming vindt vaak een due diligence onderzoek plaats. Waarom zo'n onderzoek?
U wilt graag een onderneming overnemen. Maar u wilt ook graag weten of de onderneming de vraagprijs waard is. Bovendien wilt u weten hoeveel werknemers er zijn. En of er regelmatig klachten zijn van klanten van de onderneming. U kunt ervoor kiezen om een due diligence onderzoek uit te laten voeren.
In het kort

Een boekenonderzoek of due diligence onderzoek is een fiscaal, financieel of juridisch onderzoek naar de onderneming die wordt gekocht. Een onderzoek van een combinatie van deze onderwerpen is doorgaans aan te raden. U kunt ervoor kiezen om in te zoomen op een paar specifieke onderwerpen of juist het due diligence onderzoek breed insteken. Het is voor u als koper in ieder geval van belang om stil te staan bij de vraag op welke wijze de uitkomsten van het due diligence onderzoek zullen worden vertaald in de koopovereenkomst. Het kan ook zijn dat de uitkomst van het boekenonderzoek ertoe leidt dat het niet wenselijk is om door te gaan met onderhandelen over de overname. Het is gebruikelijk om hierover op voorhand afspraken te maken met de verkoper en deze afspraken neer te leggen in een letter of intent of intentieverklaring.
Volledig artikel

De oorsprong van het due diligence onderzoek is in ons recht gelegen. Een verkoper heeft een verplichting om een potentiële koper te voorzien van de informatie op basis waarvan de koper zich een beeld van de onderneming kan vormen. Daartegenover staat de onderzoeksplicht van de koper. Aan deze verplichtingen wordt vaak uitvoering gegeven door het verrichten van een due diligence onderzoek. Veelal is het de koper die een dergelijk onderzoek uitvoert. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek vinden hun weerslag in de tussen partijen te sluiten overnameovereenkomst. In de overnameovereenkomst vindt ook de risicoverdeling tussen de verkopende en kopende partij plaats. Denk daarbij aan de omvang en de duur van de door de verkoper te geven garanties. Tot wanneer en waarvoor is de verkoper aansprakelijk te houden? Partijen hebben er baat bij als het antwoord op deze vraag gedetailleerd is neergelegd in de overnameovereenkomst. Ieders rechtspositie wordt hiermee helder omschreven. Ontstaat er op een later moment discussie, dan kunnen partijen teruggrijpen op de afspraken die in de overnameovereenkomst zijn opgenomen. Gedegen onderzoek naar de te kopen onderneming en een goede overnameovereenkomst zijn bij aan- en verkoop van een onderneming van groot belang.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Ellen Vandeberg

Dit artikel is geschreven door Ellen Vandeberg. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
DE VOORBEREIDING