Geschillen tussen aandeelhouders
U heeft een conflict met uw medeaandeelhouders. Hoe lost u dit op?
Aandeelhouders zijn het niet onder alle omstandigheden met elkaar eens. Ook zijn zij niet altijd in staat om een gerezen meningsverschil met elkaar op te lossen en zij vragen dan vaak hulp of om bijstand van een derde. De verstandigste manier om aandeelhoudersconflicten te voorkomen is om vooraf afspraken te maken en deze vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst.
In het kort

Wanneer u samen met anderen de aandelen in een vennootschap houdt, bestaat het risico dat u een conflict krijgt met uw medeaandeelhouders. U zult dan trachten het geschil op te lossen. Op het moment dat aandeelhouders afspraken hebben gemaakt in een aandeelhoudersovereenkomst, zal de inhoud van die overeenkomst in samenhang met de statuten van een BV leidend zijn. Is er geen aandeelhoudersovereenkomst en biedt de inhoud van de statuten ook geen houvast om het gerezen geschil op te lossen, dan is het de vraag hoe deze impasse kan worden doorbroken.
Uiteraard afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, kunnen de volgende stappen en/of maatregelen worden overwogen:
  • afspraken maken over overdracht van de aandelen;
  • een vordering instellen bij de rechter tot overdracht van aandelen;
  • een verzoek indienen bij de ondernemingskamer tot het benoemen van een of meer personen die een onderzoek zullen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon. In deze procedure kunnen bij het instellen van dit verzoek tevens voorlopige voorzieningen worden gevraagd die er mogelijk toe kunnen leiden dat een impasse in de vennootschap wordt doorbroken.
Bevindt u zich in een conflictsituatie met uw medeaandeelhouders? Neem gerust contact met ons op. Aan de hand van de specifieke omstandigheden van uw geval, kunnen wij u adviseren over de route die het best past bij uw situatie.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Ellen Vandeberg

Dit artikel is geschreven door Ellen Vandeberg. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
NA DE OVERNAME