Kopen
Neemt u de aandelen over of de activa?
U overweegt om een onderneming over te nemen. Het is dan onder andere belangrijk om te weten hoe deze onderneming wordt gedreven. Bijvoorbeeld door middel van een BV of is het een eenmanszaak? Vervolgens is het de vraag op welke wijze deze onderneming kan worden overgenomen.
In het kort

In het geval de onderneming wordt gedreven in een BV kunt u ervoor kiezen om alle aandelen in die BV te kopen en over te nemen. In dat geval blijft de BV en het vermogen van die BV ongewijzigd in stand. Het is dan van belang om helder te hebben wat u koopt. Met het oog hierop is het aan te raden om een due diligence onderzoek te doen. Hierdoor krijgt u een beter beeld van wat u koopt. In het geval van een eenmanszaak zal de overname bestaan uit een koop en verkoop van allerlei activa en passiva. Deze optie heeft u ook bij een BV. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kiest u voor een aandelentransactie of activa-passiva transactie.
Volledig artikel

Bij een aandelentransactie vindt er een koop en verkoop van aandelen plaats. Bij een activa-passivatransactie vindt er een koop en verkoop van vermogensbestanddelen plaats en worden eventueel contracten overgedragen. Als u kunt kiezen of u wilt overnemen door middel van een aandelentransactie of een activa-passivatransactie dan is het aan te raden om in ieder geval de volgende vragen de revue te laten passeren: 
  • is het wenselijk om alle activiteiten van de BV over te nemen of slechts een deel?
  • zijn er mogelijk aanspraken uit het verleden te verwachten waarmee u als koper niet geconfronteerd wilt worden?
  • heeft de BV onroerend goed (gebouwen) en is het wenselijk om deze te verkrijgen?
  • welke fiscale aspecten spelen een rol bij de mogelijke routes?
  • zijn er voor de activiteiten vergunningen vereist en door wie worden die gehouden?
  • zijn er meerdere aandeelhouders in de BV en wil elk van hen verkopen?
Bovenstaande opsomming geeft op hoofdlijnen onderwerpen weer die van belang kunnen zijn bij de keuze voor een overname door middel van aandelen of door middel van een activa-passivatransactie. Uiteraard kunnen wij u behulpzaam zijn met een advies op maat.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Ellen Vandeberg

Dit artikel is geschreven door Ellen Vandeberg. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
HOME