Non-concurrentiebeding
Geldt een non-concurrentiebeding ook bij overgang van onderneming?
Een non-concurrentiebeding (ook wel 'concurrentiebeding' of 'niet- concurrentiebeding') is een afspraak waardoor een werknemer wordt beperkt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te zijn bij andere werkgevers of als zelfstandige. Vaak krijgen wij de vraag of een non-concurrentiebeding ook nog geldt als er een overname heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld in het geval dat de verkoper zijn onderneming verkoopt en overdraagt aan een koper. Kan de koper dan met succes een beroep doen op het non-concurrentiebeding mocht dat nodig zijn?
In het kort

Het ligt aan de manier waarop de bedrijfsovername heeft plaatsgevonden of het non-concurrentiebeding wel of niet mee over gaat. In het geval er sprake is van een overgang van onderneming, dan treedt een werknemer van rechtswege in dienst bij het overnemende bedrijf. Alle rechten en verplichtingen gaan dan mee over, dus in beginsel ook het non-concurrentiebeding. Het is echter aan te raden om ook bij overgang van onderneming na te gaan of het wenselijk is om een non-concurrentiebeding opnieuw overeen te komen. Zo komt u als de koper niet onverwacht met lege handen te staan.
Volledig artikel

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat als sprake is van het overplaatsen van de werknemer naar een andere vennootschap (holding of dochtermaatschappij) wegens reorganisatie of als sprake is van het omzetten van een ondernemingsvorm (bijvoorbeeld het omzetten van een maatschap in een BV) het non-concurrentiebeding dan soms opnieuw moet worden overeengekomen. Dit heeft te maken met het feit dat het non-concurrentiebeding mogelijk zwaarder is gaan drukken als gevolg van de overplaatsing van de werknemer naar een andere vennootschap of als gevolg van de omzetting van de ondernemingsvorm.

Is sprake van overgang van onderneming pur sang dan blijft het non-concurrentiebeding in beginsel in stand.

Wanneer is sprake van overgang van onderneming?
Er is sprake van overgang van onderneming wanneer de identiteit, of een deel van de identiteit, van de onderneming blijft behouden. Om vast te stellen of sprake is van overgang van onderneming worden onder meer de 'Spijkers-criteria'; toegepast:
  • wat is de aard van de onderneming;
  • wat is de aard van de overneming;
  • zijn er materiële activa overgedragen;
  • wat is de waarde van die activa;
  • is er personeel overgenomen door de verkrijger;
  • is er een klantenkring overgedragen;
  • in welke mate stemmen ondernemingsactiviteiten voor en na de overgang overeen;
  • zijn de ondernemingsactiviteiten onderbroken en zo ja voor hoe lang.
Conclusie
Als op grond van deze Spijkers-factoren wordt vastgesteld dat sprake is van overgang van onderneming, dan treedt de werknemer van rechtswege in dienst bij het overnemende bedrijf en gaan alle rechten en plichten mee over, dus in beginsel ook het non-concurrentiebeding. Dit neemt niet weg dat het voor werkgevers is aan te raden om van tijd tot tijd stil te staan bij de vraag of het non-concurrentiebeding nog passend is gelet op het verstrijken van de tijd en eventuele veranderingen in het bedrijf.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
ARBEIDSRECHTELIJK