Onderhandelen: wat kan er misgaan?
U bent in gesprek geraakt over een mogelijke verkoop van uw bedrijf. Wat kan er misgaan?
De potentiële koper is enthousiast en wil graag uw onderneming overnemen. Maar de koper wil eerst graag nog wat onderzoek doen, de financiële gegevens bekijken of heeft tijd nodig om de benodigde financiering te verkrijgen. Na maanden van onderhandelen blijkt dat partijen andere verwachtingen hebben over een aantal te maken afspraken. Eén van de beide partijen besluit van de overname af te zien en stopt de onderhandelingen.
In het kort

In deze situatie had een letter of intent - ook wel intentieverklaring of LOI genoemd - houvast kunnen bieden. Het nut hiervan is dat partijen weten waar ze aan toe zijn op het moment dat de onderhandelingen, om wat voor reden dan ook, niet kunnen of niet worden voortgezet.
Volledig artikel

In het Nederlandse recht geldt contractsvrijheid. Dit betekent dat iedere partij in beginsel de onderhandelingen met een andere partij om wat voor reden dan ook mag afbreken. Onder omstandigheden kan het afbreken echter onrechtmatig zijn. In dat geval kan de afbrekende partij verplicht zijn om de door de andere partij geleden schade te vergoeden. Deze schadevergoeding kan de gemaakte kosten betreffen maar onder omstandigheden komt zelfs de gederfde winst voor vergoeding in aanmerking. Het is de vraag of er omstandigheden zijn die maken dat de afbrekende partij schadevergoeding dient te betalen. Bij beoordeling van deze vraag worden alle feiten en omstandigheden meegewogen. De volgende elementen en vragen spelen daarbij in ieder geval een rol:
  • onderhandelende partijen zijn verplicht om hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen;
  • had de andere partij een gerechtvaardigd vertrouwen in het totstandkomen van een overeenkomst?
  • zijn er omstandigheden die maken dat het afbreken onaanvaardbaar is?
  • hebben zich onvoorziene omstandigheden voorgedaan in de periode van onderhandelen?
  • hoe verhoudt zich het afbreken van de onderhandelingen tegen de achtergrond van het gehele verloop van de onderhandelingen?
Het feit dat partijen onderhandelingen kunnen afbreken is één van de redenen om te overwegen om in een vroeg stadium van onderhandelen een letter of intent, ook wel intentieverklaring of LOI genoemd, op te stellen. In de letter of intent kan een afspraak worden opgenomen over het beëindigen van de onderhandelingen. Hier treft u meer informatie aan over dit onderwerp.

Op het moment dat u overweegt een overnameproces in te gaan, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee of het zinvol is om in uw geval over te gaan tot het vastleggen van een aantal uitgangspunten / beoogde afspraken in een letter of intent. Bevindt u zich op dit moment in een situatie dat u onderhandelingen wenst af te breken of dat uw wederpartij de onderhandelingen heeft afgebroken, neem dan ook contact met ons op. Ook in dat geval adviseren wij u graag over de mogelijkheden en aandachtspunten.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Ellen Vandeberg

Dit artikel is geschreven door Ellen Vandeberg. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
DE VOORBEREIDING