Onderzoek naar een familiebedrijf
Gedegen onderzoek bij koop familiebedrijf.
Naar verwachting zullen meer dan 100.000 familiebedrijven op korte termijn onderwerp van koop en verkoop worden. Bij meer dan de helft is bedrijfsopvolging binnen de familie of binnen de eigen onderneming niet mogelijk. Dit biedt voor anderen mogelijkheden om door middel van acquisitie de eigen activiteiten uit te bouwen.
In het kort

Pellicaan Advocaten begeleidt ondernemingen veelvuldig in fusie- en overnametrajecten. Daarbij adviseert zij over overnamecontracten en voert zelfstandig, maar ook samen met fiscalisten en accountants, due diligence onderzoeken uit. Pellicaan Advocaten heeft daar vaak een leidende rol in. Vooraf identificeren wij met betrokken partijen het risicoprofiel van de aangeboden onderneming. Nadat die zijn onderzocht vervolgen wij ons onderzoek om tot een volledig beeld van de risico’s te komen.
Volledig artikel

Voordat definitief  tot een beslissing tot koop kan worden gekomen, dient een gedegen onderzoek naar onder andere de juridische aspecten van de eventueel over te nemen onderneming plaats te vinden. De koper is immers met de veelal interne en vertrouwelijke juridische ins & outs van de te koop staande onderneming onvoldoende of in zijn geheel niet bekend. Deze kunnen aanzienlijke risico’s met zich meebrengen.

Voorbeelden van dit soort risico’s zijn borgstellingen, afspraken met derden met mogelijke financiële consequenties, claims, geschillen en procedures. Voor zowel de koper als de verkoper kan het niet of onvoldoende uitvoeren van een dergelijk juridisch onderzoek naar dit soort risico’s tot ongewenste en onverwachte gevolgen leiden, die tot aanzienlijke schade kunnen leiden. De koop van de onderneming kan zo eindigen in een enorme mislukking.

Volgens statistieken van onder andere het Ministerie van Economische Zaken mislukt 10% tot 30% van de bedrijfsovernames, vaak door een gebrekkige voorbereiding. Het plan om een bedrijf over te nemen kan zo eindigen in een nachtmerrie.

Goede en gedegen onderzoeken maken onderdeel uit van een professionele voorbereiding. Zelfs 10% van de bedrijfsovernames leidt tot een onnodige sluiting, omdat men onvoldoende of helemaal geen aandacht heeft geschonken aan het traject dat vooraf moet gaan aan een dergelijke overname. Een door specialisten uitgevoerd juridisch onderzoek maakt daarvan vanzelfsprekend onderdeel uit. Een goede voorbereiding is het halve werk en hierbij hoort overigens ook een net zo gedegen fiscaal en financieel onderzoek. Deze voorbereiding is vervolgens ook de opmaat naar een daaropvolgend wezenlijk traject in de bedrijfsovername: het opstellen van de koop- en verkoopovereenkomst. De garanties die in de koopovereenkomst worden verwoord, aansprakelijkheden en vrijwaringen zijn een afgeleide van de uitkomsten van ons onderzoek. Maar ook een bijstelling van de koopsom in het voordeel van de koper kan op basis van de uitkomsten van het door ons uitgevoerde (juridische) onderzoek worden verdedigd en gerealiseerd. Ook bij het uitvoeren van een juridisch onderzoek voorafgaand aan de overname van een familiebedrijf geldt dus het credo: de kost gaat voor de baat uit.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
DE OVERNAME