Spamverbod
Waar moet u op letten wanneer u een product of dienst via internet, e-mail, fax of mobiele telefoon wenst te promoten?
Internet, e-mail, fax en mobiele telefonie zijn voor ondernemers tegenwoordig populaire media om een product of dienst te promoten. Hiervoor gelden wel bepaalde regels, die bij het niet naleven daarvan zwaar kunnen worden bestraft. Met name wanneer de ontvanger van het bericht daar niet om heeft gevraagd. Wat mag wel en wat mag niet?
In het kort

Wanneer u klanten en prospects wilt benaderen voor commerciële doeleinden, dan moet de ontvanger daarvan vooraf expliciet kenbaar hebben gemaakt dat hij deze berichten wenst te ontvangen. Alleen voor bestaande klanten geldt een uitzondering. Elektronische contactgegevens die zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst vallen niet onder het zogenaamde spamverbod. Deze gegevens mogen worden gebruikt voor het ongevraagd versturen van informatie, voorzover deze ziet op gelijksoortige producten of diensten.
Volledig artikel

Spamverbod

Het is tegenwoordig niet meer toegestaan om ongevraagd zakelijke informatie op elektronische wijze te versturen. Berichten die ongevraagd worden verkregen worden ook wel ‘spam’ genoemd. Het spamverbod geldt niet alleen voor de verzender van de ongevraagde informatie, maar ook voor degene die daartoe opdracht geeft.

Toestemming
Om iemand op elektronische wijze te mogen benaderen voor commerciële doeleinden moet daartoe voorafgaande toestemming worden verkregen. Daarbij moet duidelijk zijn namens welke onderneming toestemming wordt gevraagd. Overigens mag bij uitblijven van een reactie op het aanbod tot aanleveren van informatie geen toestemming worden verondersteld. De ontvanger dient dus expliciet akkoord te gaan. Belangrijk is om hiervan een goede registratie bij te houden, om zonodig bewijs te kunnen tonen.

Voor bestaande klanten geldt een uitzondering. Elektronische contactgegevens die zijn verkregen in het kader van een eerdere verkoop van een product of dienst vallen niet onder het spamverbod. Deze gegevens mogen worden gebruikt voor elektronische benadering, voorzover die ziet op gelijksoortige producten of diensten.

Afmelden
Is toestemming voor toezending van elektronische berichten eenmaal verkregen, dan geldt deze voor onbepaalde tijd, totdat de toestemming wordt ingetrokken. De wijze waarop dit moet gebeuren dient kenbaar te zijn voor de ontvanger en kan worden vermeld onder aan het bericht (‘Indien u geen mails meer wenst te ontvangen ….’). Afmelden moet op een eenvoudige wijze kunnen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een afmeldmogelijkheid op de website.

ACM
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de regels over spam. ACM kan partijen dwingen om een overtreding te beëindigen. Indien nodig, kan ACM boetes opleggen van maximaal € 450.000.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Marjolein Kruijs-Olthof

Dit artikel is geschreven door Marjolein Kruijs. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
AANDACHTSPUNTEN