Voorkom aansprakelijkheid bestuurders!
Een bestuurder moet zich vooral verre houden van onverantwoordelijkheid, onbezonnenheid en roekeloos handelen.
Op 15 maart 2014 berichtte het Financieele Dagblad dat de curator in het faillissement van vliegtuigmaatschappij V Bird voor ruim EUR 36 mln beslag heeft gelegd op geld en goederen van één van de oud-bestuurders. Dit nadat deze bestuurder eerder al aansprakelijk was gesteld voor het miljoenentekort in de boedel. Het beleid van bestuurders werd omschreven als 'op onderdelen chaotisch, onprofessioneel, onverantwoordelijk en roekeloos' (Gaby de Groot, Siem Eikelenboom, 'Miljoenenbeslag oud-bestuurder van V Bird', Financieele Dagblad van zaterdag 15 maart 2014).
Los van het feit dat de hiervoor bedoelde bestuurders blijkbaar hebben gehandeld op een wijze die echt niet door de beugel kan, is het ook voor bestuurders van een BV die met alle goede bedoelingen hun bestuurstaak uitvoeren, vaak een angst om in faillissement door een curator aansprakelijk te worden gesteld. Zeker als de BV in zwaar weer komt te verkeren. In zo'n geval komt bij de bestuurder van de BV de vraag op wat hij wel en niet moet, kan en mag doen, om niet tegen een procedure met de curator en misschien zelfs aansprakelijkheid aan te lopen.

Het is een vraag waar geen pasklaar antwoord op bestaat. Dit komt doordat het antwoord altijd afhangt van de specifieke situatie en de omstandigheden van het geval. Wat een bestuurder van een BV wel kan doen, is trachten zijn taak gewoonweg behoorlijk te vervullen als een redelijk handelend bestuurder en zich daarbij aan onder meer de boekhoudplicht en de publicatieplicht houden om aansprakelijkheden en beslagen in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen.
Boekhoudplicht en publicatieplicht
Aan de eisen van de boekhoudplicht is voldaan indien de boekhouding van een BV van een zodanig niveau is dat men snel inzicht kan krijgen in de debiteuren- en crediteurenpositie op enig moment en deze posities en de stand van de liquiditeiten (gezien de aard en omvang van de onderneming) een redelijk inzicht geven in de vermogenspositie. Aan de publicatieplicht is over het algemeen voldaan als de jaarrekening van de BV binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar is gepubliceerd (let ook op dochterondernemingen).

Taak behoorlijk vervullen en handelen als redelijk denkend bestuurder
Natuurlijk zijn er, naast de boekhoudplicht en de publicatieplicht, meer zaken waar een bestuurder zich aan moet houden. Het is absoluut niet zo dat een bestuurder zich gelijk volledig veilig mag voelen op het moment dat hij de boekhoudplicht en de publicatieplicht nakomt. Een bestuurder moet zijn taak namelijk kortweg behoorlijk vervullen en niet handelen op een wijze waarop geen ander redelijk denkend bestuurder, onder dezelfde omstandigheden, zou hebben gehandeld. Een bestuurder moet zich vooral verre houden van onverantwoordelijkheid, onbezonnenheid en roekeloos handelen, kortom dingen die een behoorlijk bestuurder niet zou doen.

Omdat de aansprakelijkheid van bestuurders zo casuïstisch is, is het ten zeerste aan te raden een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en bij eventuele onduidelijkheid over hoe te handelen als bestuurder, of hoe te handelen als bestuurder bij (dreigend) zwaar weer, direct juridische adviseurs in te schakelen. Pellicaan Advocaten helpt u graag in dit soort kwesties.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Wouter van Malenstein

Dit artikel is geschreven door Wouter van Malenstein. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij hem terecht. Onderstaand treft u zijn telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Amsterdam
088 627 2220
HOME