Waarde toevoegen
Eén van de redenen om een overname te doen: waarde toevoegen. Hoe bereikt u deze doelstelling?
Waarom overweegt u een overname? En wat maakt een overnameproces nu zo boeiend en intensief? Van belang is om het beoogde resultaat te behalen. Het beoogde resultaat zal voor de koper en de verkoper niet gelijk zijn. Hoe wordt het beoogde resultaat zoveel mogelijk voor beide partijen bereikt?
In het kort

Een koper zal door een overname waarde aan zijn bedrijf toe willen voegen. Bijvoorbeeld door het behalen van synergie voordelen. Daarbij is het uiteraard de bedoeling dat de koper zijn investering ten behoeve van de overname terugverdient. De verkoper zal een goede prijs willen ontvangen voor de aandelen of bedrijfsonderdelen die hij verkoopt. Partijen zullen met elkaar onderhandelen in het licht van de eigen belangen. Dit proces leidt tot de te maken afspraken. Beide partijen kunnen zich in dit proces van onderhandelen en de bepaling van de gewenste afspraken laten bijstaan door vakkundige adviseurs.
Volledig artikel

Onlangs adviseerden wij bij een overname waarbij een deel van de koopprijs afhankelijk werd gesteld van het toekomstige resultaat van de verkochte onderneming (een earn-out regeling). Het was daarbij uiteraard de bedoeling dat de verkoper ook betrokken zou blijven bij de overgedragen onderneming. Juist die betrokkenheid en de afspraak dat een deel van de koopprijs op het toekomstige resultaat wordt gebaseerd, maken dat beide partijen zich meer zullen inspannen om van de voortzetting van het bedrijf na de overname een succes te maken. Bij het bepalen van de benodigde afspraken is het van belang om helder voor ogen te hebben wat maakt dat de overname waarde zal toevoegen aan uw bedrijf. Wat is voor u het meest van belang? Besteed daar de nodige aandacht aan. Wij adviseren u graag over de daarbij benodigde afspraken, de risico’s en de valkuilen om daarmee samen met u het overnameproces tot een succes te maken.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Ellen Vandeberg

Dit artikel is geschreven door Ellen Vandeberg. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
DE VOORBEREIDING