Earn-out regeling
Earn-out regeling, een bron van discussie.
Bij overnames komt het met regelmaat voor dat in de koopovereenkomst (share purchase agreement) een earn-out regeling wordt opgenomen. Een dergelijke regeling houdt in dat op het moment dat de onderneming wordt overgedragen (closing) een deel van de koopprijs afhankelijk wordt gemaakt van toekomstige resultaten; een deel van de koopsom is dus variabel. Een dergelijke regeling blijkt in de praktijk echter vaak een bron van discussie. De verkoper en de koper hebben immers na overdracht tegenstrijdige belangen. Deze discussie eindigt niet zelden in procedures bij de rechter (een zogenaamd post closing-geschil).
In het kort

Het simpelweg niet opnemen van een earn-out regeling in de koopovereenkomst is uiteraard de meest voor de hand liggende oplossing voor het voorkomen van discussies. Dit is echter in veel gevallen niet haalbaar. In die gevallen is het van groot belang om bij het opstellen van de koopovereenkomst al rekening te houden met de mogelijke geschillen die zouden kunnen ontstaan. Er moet geprobeerd worden om dergelijke post closing-geschillen te voorkomen. Dat kan alleen als er heldere afspraken worden gemaakt die vervolgens op een juridisch correcte wijze worden verwoord in de koopovereenkomst. In dit artikel zal hier nader op worden ingegaan.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Juriaan Maccow

Dit artikel is geschreven door Juriaan Maccow. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij hem terecht. Onderstaand treft u zijn telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Rotterdam
088 627 2287
DE OVEREENKOMST