Intentieverklaring
Welke vorm en inhoud kiest u voor uw intentieverklaring?
Bij het opstellen van een intentieverklaring - ook wel letter of intent of LOI genoemd - kunnen allerlei keuzes worden gemaakt voor de vorm en voor de inhoud. De keuzes die u hierover maakt kunnen verstrekkende gevolgen hebben. In de praktijk wordt dit echter vaak onderschat hetgeen tot nadelige financiële consequenties kan leiden. In dit artikel wordt een aantal aandachtspunten behandeld die van belang kunnen zijn bij het maken van deze keuzes. Uiteraard kunnen ook andere elementen een rol spelen. In uw rol als koper of verkoper doet u er goed aan voor of tijdens het opstellen van de intentieverklaring deskundig advies in te winnen. Wij informeren u er graag over.
In het kort

Een intentieverklaring is een serieus juridisch document waarbij de gemaakte keuzes mogelijk verstrekkende gevolgen hebben. Wat betreft de vorm kan gedacht worden aan een brief of overeenkomst. Voor de inhoud is bijvoorbeeld de vraag of de afspraken bindend of vrijblijvend moeten zijn bepalend. De titel die aan een brief of overeenkomst wordt gegeven, hoeft daarbij niet de doorslag te geven.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Ellen Vandeberg

Dit artikel is geschreven door Ellen Vandeberg. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
DE OVEREENKOMST