De overeenkomst
Goed vastleggen van afspraken om discussies te voorkomen!
Een overeenkomst en dus ook een koopovereenkomst of overnameovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Uitzonderingen daargelaten is een schriftelijke vastlegging van de afspraken niet vereist. Het is echter zeer aan te raden om de afspraken die worden gemaakt over een overname schriftelijk vast te leggen. Hiermee kan worden voorkomen dat partijen op een later moment moeten vaststellen dat zij van mening verschillen over wat er is bedoeld. Ook is het aan te raden om tijdig de eerste afspraken over een mogelijke overname vast te leggen. Bijvoorbeeld in een letter of intent. Zo’n intentieverklaring bevat een aantal voornemens en een aantal afspraken tussen partijen. Zo weten beiden waar ze aan toe zijn – ook in de situatie dat één van beide partijen niet door zou willen gaan met de koop of verkoop van het bedrijf en de onderhandelingen wil afbreken. Mogelijk heeft u al een geschil, dan is het handig om te weten hoe de rechter een overnameovereenkomst kan uitleggen.
Intentieverklaring
Koopovereenkomst
Earn-out regeling
Aandeelhouders overeenkomst
Stemovereenkomst
Zekerheid
Uitleg van het overnamecontract