Uitleg van het overnamecontract
Staat er wat er staat in de overnameovereenkomst? Welke uitleg geldt?
Indien een partij besluit (een deel van) een onderneming van een andere partij over te nemen wordt de overname en de voorwaarden daarvan vastgelegd in een overnameovereenkomst. Als er een verschil van inzicht over de inhoud van de overnameovereenkomst ontstaat, is het uiteraard van groot belang welke tekst is opgenomen in de overeenkomst maar ook hoe deze tekst door de rechter wordt uitgelegd.
In het kort

De uitleg van overeenkomsten kent twee uitersten, enerzijds de taalkundige uitleg waarbij er alleen naar de letterlijke bewoording van de overeenkomst wordt gekeken en anderzijds de zogenaamde Haviltex-formule waarbij er gekeken wordt naar de (achterliggende) bedoelingen van partijen bij de overeenkomst. In beginsel past de rechter een taalkundige uitleg toe ten aanzien van een overnameovereenkomst. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval kan de rechter echter ook in meer of mindere mate waarde hechten aan de (achterliggende) bedoelingen die partijen bij de overeenkomst hadden. Het is aan te raden aandacht te besteden aan het verwoorden van de bedoelingen van partijen in een overeenkomst en de gewenste afspraken helder te omschrijven.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Caro Mennen

Dit artikel is geschreven door Caro Mennen. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
DE OVEREENKOMST