Zekerheid
Vormen van zekerheid opdat een verkoper aan zijn verplichting kan voldoen.
Bij overname van een BV zullen een koper en een verkoper mogelijk afspraken maken over welke garanties de verkoper aan de koper verstrekt. In het geval een garantie wordt geschonden, kan de koper recht hebben op schadevergoeding. Het komt voor dat een verkoper deze verplichting niet meer kan nakomen bij gebrek aan liquide middelen. Wat had de koper kunnen doen?
In het kort

Tijdens de onderhandelingen over een overname is het voor een koper aan te raden om stil te staan bij de vraag of het wenselijk is om zekerheid te verlangen van de verkoper. Zodat je erop kunt rekenen dat de verkoper ook na de overname aan een verplichting zal kunnen voldoen, bijvoorbeeld het betalen van schadevergoeding. Uiteraard spelen allerlei omstandigheden hierbij een rol. Onder meer de plannen van de verkoper na de overname. Is de verkoper van plan om de ontvangen koopprijs te investeren? Heeft de verkoper een belang in een andere onderneming die na de overname wordt voortgezet? Er zijn verschillende opties om deze zekerheid vorm te geven. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u adviseren over de best passende optie.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Ellen Vandeberg

Dit artikel is geschreven door Ellen Vandeberg. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
DE OVEREENKOMST