Mededinging
Over fusies en overnames, concentraties en toezicht door de Autoriteit Consument en Markt.
U bent voornemens uw onderneming met een andere onderneming te fuseren of u wilt een andere onderneming overnemen. Heeft deze transactie gevolgen voor de concurrentie op de markt? Met welke mededingingsrechtelijke aspecten moet u in dat geval rekening houden? De Mededingingswet heeft als doel de concurrentie op de markt te waarborgen. Om dit te bereiken zijn er in de Mededingingswet diverse geboden en verboden opgenomen. Te denken valt aan het kartelverbod dat ondernemingen verbiedt prijsafspraken te maken maar ook aan de toetsing van een non-concurrentiebeding aan de Mededingingswet. Bij een voorgenomen fusie of overname kan de Mededingingswet ook een grote rol spelen.
In het kort

Het is namelijk mogelijk dat de voorgenomen fusie of overname onder het toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) valt. Dit is het geval wanneer de voorgenomen transactie leidt tot een concentratie als omschreven in de Mededingingswet. Indien de voorgenomen transactie aan de in de Mededingingswet gestelde vereisten voldoet, dient u deze te melden bij de ACM. Zij zal beoordelen of de transactie leidt tot een (ernstige) beperking van de concurrentie. Indien de ACM meent dat de voorgenomen concentratie niet toegestaan is vanwege de beperking van de concurrentie dan kan de fusie of overname (in die vorm) geen doorgang vinden. Het niet melden kan leiden tot hoge boetes. Overigens geldt dat ook andere afspraken die u bij een overname zou willen maken op grond van de Mededingingswet niet toelaatbaar kunnen zijn.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Caro Mennen

Dit artikel is geschreven door Caro Mennen. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
DE VOORBEREIDING