De voorbereiding
Aandachtspunten bij het voorbereiden van een overname
Bij de voorbereiding van een overname kunt u te maken krijgen met de SER Fusiegedragsregels of met de regelgeving inzake de mededinging. Ook kunnen de regels inzake de medezeggenschap van werknemers een rol spelen. Bent u al in onderhandeling met een partij maar verschilt u van mening over de uitgangspunten? Kunt u in dat geval zomaar de onderhandelingen afbreken? Klikt u hier voor meer informatie. Uiteraard is ook van belang hoe u uw doelstellingen met betrekking tot de overname kunt bereiken.
Waarde toevoegen
Due diligence onderzoek
Onderhandelen: wat kan er misgaan?
Mededinging
Geheimhoudingsverklaring
SER Fusiegedragsregels