Voorkom aansprakelijkheid bestuurders!
Een bestuurder moet zich vooral verre houden van onverantwoordelijkheid, onbezonnenheid en roekeloos handelen.
Op 15 maart 2014 berichtte het Financieele Dagblad dat de curator in het faillissement van vliegtuigmaatschappij V Bird voor ruim EUR 36 mln beslag heeft gelegd op geld en goederen van één van de oud-bestuurders. Dit nadat deze bestuurder eerder al aansprakelijk was gesteld voor het miljoenentekort in de boedel. Het beleid van bestuurders werd omschreven als 'op onderdelen chaotisch, onprofessioneel, onverantwoordelijk en roekeloos' (Gaby de Groot, Siem Eikelenboom, 'Miljoenenbeslag oud-bestuurder van V Bird', Financieele Dagblad van zaterdag 15 maart 2014).
Los van het feit dat de hiervoor bedoelde bestuurders blijkbaar hebben gehandeld op een wijze die echt niet door de beugel kan, is het ook voor bestuurders van een BV die met alle goede bedoelingen hun bestuurstaak uitvoeren, vaak een angst om in faillissement door een curator aansprakelijk te worden gesteld. Zeker als de BV in zwaar weer komt te verkeren. In zo'n geval komt bij de bestuurder van de BV de vraag op wat hij wel en niet moet, kan en mag doen, om niet tegen een procedure met de curator en misschien zelfs aansprakelijkheid aan te lopen.

Het is een vraag waar geen pasklaar antwoord op bestaat. Dit komt doordat het antwoord altijd afhangt van de specifieke situatie en de omstandigheden van het geval. Wat een bestuurder van een BV wel kan doen, is trachten zijn taak gewoonweg behoorlijk te vervullen als een redelijk handelend bestuurder en zich daarbij aan onder meer de boekhoudplicht en de publicatieplicht houden om aansprakelijkheden en beslagen in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Wouter van Malenstein

Dit artikel is geschreven door Wouter van Malenstein. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij hem terecht. Onderstaand treft u zijn telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Amsterdam
088 627 2220
HOME