Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
Hoe te komen tot één arbeidsvoorwaardenpakket na een fusie, overname of verkoop van aandelen.
Na een samenvoeging van ondernemingen of bedrijfsonderdelen hebben vaak verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten naast elkaar te gelden. Bij een overgang van onderneming door fusie of overname is de verkrijgende ondernemer bovendien verplicht de overgedragen werknemers hun oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden aan te bieden, ook als deze niet aansluiten op het eigen arbeidsvoorwaardenpakket. In hoeverre en op welke wijze mag de ondernemer maatregelen treffen om dan te komen tot één nieuw arbeidsvoorwaardenpakket voor het gehele personeelsbestand?
In het kort

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden is mogelijk zolang de reden hiervoor geen verband houdt met de overgang. Van belang is dat vakbonden en de ondernemingsraad worden betrokken in het harmonisatieproces. Verder zullen de betrokken werknemers moeten instemmen met het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket of moet de ondernemer een zwaarwegend belang voor de wijziging kunnen aantonen en de werknemers daarbij een passend wijzigingsvoorstel doen.
Als advocaat arbeidsrecht heb ik diverse ondernemingen mogen begeleiden in een dergelijk wijzigingstraject, waarbij ik ook nauw betrokken ben geweest bij het overleg met vakbonden en de ondernemingsraad. Mijn ervaring in dit soort kwesties is dat een zorgvuldige voorbereiding, waarbij ook al goed is nagedacht over de communicatie met betrokkenen, een belangrijke factor is voor succes.
Marjolein Kruijs
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Marjolein Kruijs-Olthof

Dit artikel is geschreven door Marjolein Kruijs. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
NA DE OVERNAME