Na de overname
Waar moet u aan denken?
Na het moment van de overname is de transactie veelal afgerond maar loopt het proces nog door. De ondernemingen moeten worden samengevoegd en in dat kader dienen onder meer contracten op elkaar aan te sluiten, afspraken die voor de overname zijn gemaakt te worden nagekomen en arbeidsvoorwaarden moeten worden geharmoniseerd. Een goede voorbereiding en begeleiding van een overname hebben ook de functie om te voorkomen dat na de overname verschillen van inzicht of geschillen ontstaan. Hoe goed de overname ook is voorbereid en hoe gedegen het hele traject ook begeleid is, nooit valt te voorkomen dat er bijvoorbeeld toch in bepaalde gevallen wordt geprocedeerd over een overnamecontract. Daarbij is het van belang om advies te krijgen en begeleid te worden ook ten aanzien van formele zaken, zoals de klachtplicht. Na de overname kunnen nieuwe tot elkaar gebrachte aandeelhouders onenigheid krijgen wat uitmondt in een aandeelhoudersgeschil. Pellicaan Advocaten heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen in diverse fases van fusie- en overnametrajecten, ook over onderwerpen die spelen in de fase nadat de overname tot stand is gekomen.
Geschillen tussen aandeelhouders
Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
Klachtplicht
Uitstoting van een aandeelhouder